logo
 menu

5x jiný pohled na pojištění domácnosti

Napsal
30.11.2021

Správně sjednaná smlouva pojištění domácnosti je základ. Pojištění domácnosti však v sobě zahrnuje velké množství výluk. Některé z nich můžete ovlivnit, na jiné vliv nemáte. O všech je ale dobré vědět předem. Jejich rozsah se v určitých bodech u jednotlivých pojišťoven liší, přinášíme vám přehled nejčastějších z nich.

A naopak - znáte taky ne tak běžně uváděné benefity pojištění domácnosti? Podívejte se na jejich nejčastější znění včetně výhod, na co pojištění domácnosti můžete využít. Pokud už se svým pojištěním domácnosti nejste spokojeni, není nic jednoduššího, než ho vypovědět. Přinášíme vám proto i přehled výpovědních lhůt.

Výluky

Sjednáte-li si pojištění domácnosti, počítejte s tím, že se ho týká poměrně velké množství výluk. Prostudujte si je v pojistných podmínkách. Obvykle se pojištění domácnosti nevztahuje na:

 • škody úmyslně způsobené pojištěným,
 • válečné události, vzpoury, nepokoje,
 • zásahy státní moci,
 • působení jaderné energie,
 • objekty ve špatném technickém stavu,
 • fóliovníky,
 • plány, projekty a datové záznamy.

Další výluky se týkají dopravních prostředků. Do pojištění domácnosti se nezahrnují:

 • motorová vozidla s registrační značkou,
 • letadla a lodě nad určitou hodnotu stanovenou pojišťovnou.

Další omezení pojistného plnění pojištění domácnosti

Pojistné plnění je vždy omezeno sjednanou pojistnou částkou nebo limitem plnění. V případě krádeže počítejte s tím, že dojde ke snížení pojistného plnění, pokud jste nedodrželi pravidla zabezpečení domácnosti.

Budovy a stavby, které jsou ve špatném technickém stavu, jsou spojeny jen s plněním podle jejich časové ceny.

Infobox: Časová cena představuje cenu konkrétní věci v danou chvíli. Vychází se sice z ceny nové (ceny věci v době jejího pořízení) upravené o její stáří, opotřebení.

Některé předměty (cennosti, elektrická zařízení) mají v rámci limitu pojištění sjednanou samostatnou pojistnou částku – sublimit pojištění. Stejně tak mají i některá rizika (např. přepětí nebo podpětí, zkrat) samostatné omezení limitu plnění.

Škody, které jsou způsobeny povodní nejsou kryty po dobu 10 dnů od sjednání pojištění (příklad pojišťovny Kooperativa).

Nečekané benefity

Pojištění domácnosti nabízí i některé nečekané výhody a možnosti připojištění. Jde např. o asistenční služby, které se vztahují na typické situace zabouchnutých klíčů ve dveřích a nedobytné domácnosti. Součástí těchto asistenčních služeb jsou ale i konzultace v oblasti IT, nebo třeba cykloasistence.

Další specifická připojištění se vztahují např. na právní ochranu ve spotřebitelských vztazích, nebo je v nabídce prodloužená záruka domácích spotřebičů, rozšířená ochrana skel. Výhodou může být i ochrana ztráty nájemného. Překvapením nebude nejspíš pojištění garáže a věcí v ní, ale např. pojištění hrobu a hrobky.

Muž na kole ve městě.

Pojištění domácnosti vám může překvapivě nabídnout i připojištění cykloasistence.

Kde přesně pojištění domácnosti platí?

Pojistné krytí se u pojištění domácnosti vztahuje logicky na adresu, kterou máte uvedenou ve smlouvě jako místo pojištění – tedy adresa bytu, nebytového prostoru, společného nebytového prostoru a pozemku.

Dále se však vztahuje i na jiná místa než je místo pojištění, a to na věci, které máte na sobě a při sobě, věci v motorovém vozidle, případně na motorovém vozidle, ale i na věci krátkodobě a účelně odložené.

Výpověď smlouvy

Pokud se stávající smlouvou pojištění domácnosti nejste spokojeni a hledáte pojištění nové, rádi vám s tím v Centru pojištění domu Lativ pomůžeme. Vypovědět smlouvu pojištění domácnosti a sjednat si smlouvu novou bývá velmi snadné. I výpověď smlouvy je ale vázána výpovědními lhůtami a pravidly. Výpověď pojištění domácnosti můžete podat:

 • do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby,
 • k poslednímu dni každého pojistného období; výpověď musí být pojišťovně doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zanikne až ke konci pojistného období, pro které byla tato šestitýdenní výpovědní doba dodržena.

Pojištění domácnosti je rozhodně dobrý sluha. Je však vždy potřeba vědět, co si v daném balíčku/produktu u pojišťovny sjednáváte a jaké jsou výluky. Jen tak si můžete být jisti, že vám při nenadálé události pojišťovna pomůže a uhradí škodnou událost. S výběrem vhodného produktu, který pokryje vaše potřeby od A do Z vám rádi pomůžeme v Centru pojištění domu.

Hodnocení článku