logo
 menu

Co ještě můžete pokrýt pojištěním domácnosti?

Napsal
22.03.2022

Pojistit lze téměř cokoliv, na co si vzpomenete. Co zahrnuje pojištění domácnosti ve standardních pojistných balíčcích se dočtete v našem dřívějším článku. Co ale dalšího můžete pojistit v rámci nadstandardních balíčků pojištění domácnosti a připojištění? Čtěte dále, třeba vás článek trkne a uvědomíte si, že právě takové pojistné riziko byste chtěli mít také pojištěné. Co od pojištění domácnosti můžete ještě čekat?

Náhradní ubytování

Od pojištění domácnosti se můžete dočkat nejen náhrady škody na vašem majetku, ale v nadstandardních balíčcích i náhradního ubytování. V případě, že se vaše domácnost stane neobyvatelnou z důvodu pojistné události, pojišťovna za vás totiž převezme i přiměřené náklady na náhradní ubytování.

Např. pojišťovna Kooperativa a ČSOB nabízí tuto službu ve variantě Prima, a to až do částky 50 000 Kč, pokud se hlavní budova stane následkem pojistné události neobyvatelnou. Ve variantě Komfort je hranice až 100 000 Kč. Vždy se poskytují jen přiměřené náklady na náhradní ubytování pojištěných osob (nejdéle však po dobu šesti měsíců od data vzniku pojistné události).

Socha spravedlnosti
I vlastnictví majetku může vyvolat různé spory. Právní poradenství v ceně pojištění domácnosti se může brzy hodit. 

Právní poradenství a právní ochrana

Spor ve spotřebitelském vztahu, pokud se do něj pustíte, se může protáhnout časově, ale i finančně. Navíc dorůst do tisícových částek. Obvykle platíte, aniž byste tušili, jak a kdy celý spor skončí. V rámci samostatného připojištění, jindy v rámci asistenčních služeb, můžete mít nonstop právní poradenství po telefonu, které pokryje náklady soudního řízení i právního zástupce. Takové pojištění se vztahuje na vaši domácnost a osoby žijící ve vaší domácnosti.

Na co se dá toto připojištění využít?

  • úhradu znaleckých posudků,
  • reklamace nekvalitně provedených prací např. při rekonstrukci bytu,
  • spory s cestovní kanceláří o vrácení peněz za zrušený zájezd.

Právní poradenství se ale nevztahuje na:

  • spory vzniklé v rámci jedné pojistné smlouvy mezi osobami ve společné domácnosti,
  • spory související nebo vyplývající z podnikatelské či jiné výdělečné činnosti,
  • spory mezi spoluvlastníky movitých a nemovitých věcí.

Pojištění zvířat

Pokud pojistná smlouva nestanoví pravidla jinak, je předmětem pojištění kromě movitých věcí také pojištění zvířat, pokud obývají společnou pojištěnou domácnost. Zvířata musí být ve vlastnictví členů domácnosti. Zvířata se pojišťují na obvyklou cenu, což je cena, za kterou je možné je koupit nebo prodat době vzniku pojistné události. Pojištění domácnosti se vztahuje i na zvířata návštěv, která se nacházejí v místě pojištění. Pojištěny oproti tomu nejsou zvířata převzatá do opatrování, ale ani zvířata podnájemníků.

Pokud dojde k pojistné události a zvíře z vaší domácnosti je v souvislosti s touto pojistnou událostí poraněno, poskytuje se klientům náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví zraněného zvířete, maximálně však do výše obvyklé ceny zvířete. Pokud by při pojistné události došlo dokonce k usmrcení, ztrátě, nebo odcizení zvířete, vyplácí se plnění v obvyklé ceně.

Např. u Kooperativy ve variantě Prima jsou pojistné limity nastaveny na 50 000 Kč za pojistnou událost vzniklou na zvířatech, ve variantě Komfort 100 000 Kč.