logo
 menu

Pojištění proti povodni a záplavám – jde to i v záplavové oblasti?

Napsal
29.11.2021

Máte už zkušenost s tím, že vás v minulých letech vyplavila voda? Chcete si zřídit pojištění a bojíte se, že vás pojišťovna zamítne? Podívejte se, jak funguje pojištění proti povodni a záplavám. Na druhou stranu platí, že i přesto, že nebydlíte v blízkosti vodního toku, vás může překvapit vytopený dům. I v takových případech je důležité myslet na zřízení pojištění proti povodni a záplavám.

Máte-li nemovitost a chcete si sjednat majetkové pojištění, zastavte se a důkladně si zjistěte rizika, proti kterým pojistit. Pojištění rodinného domu a pojištění domácnosti je možné uzavřít proti nejrůznějším hrozbám. Do těchto hrozeb se řadí také povodeň a záplava a vztahuje se nejen na kompletní zničení pojištěné věci, ale i na její poškození.

Co je povodeň a záplava?

Mezi povodní a záplavou je pro potřeby pojištění rozdíl. Záplava je vytvoření souvislé vodní plochy, která vznikla v důsledku nedostatečného odtoku atmosférických srážek. Jako záplava se také označuje příval vody způsobený deštěm, tedy na příklad přitečením vody ze svahu. Zaplavená místa tak nemusí být v blízkosti vodního toku nebo vodní plochy.

Oproti tomu povodeň vzniká buď poruchou vodního díla (např. prasklou přehradou, protržení hráze), nebo vystoupáním a vylitím vody z břehů řeky nebo vodního díla následkem např. vydatných dešťů, táním, posunem ledu.

Od těchto dvou pojmů pojišťovny u pojištění rodinného domu a pojištění domácnosti rozlišují ještě další pojistné události spojené s vodou. Při vyhodnocování škodní události vždy záleží na příčině události.