logo
 menu

Má smysl zřizovat pojištění pro případ krádeže i při nízké kriminalitě v ČR?

Napsal
30.11.2021

Pojištění pro případ krádeže je součástí majetkového pojištění domácnosti. Pro správné nastavení pojištění proti krádeži je potřeba nejen vhodně zvolit pojistnou částku, ale také mít dostatečné zabezpečení domácnosti. Víte jak na to?

Kriminalita v České republice

Kriminalita je v České republice na poměrně nízké úrovni. V roce 2020 bylo evidováno okolo 165 000 trestných činů, což je pokles oproti roku 2019, kdy bylo evidováno 199 000 trestných činů. I dlouhodobě dochází k poklesu kriminality.

K dalšímu snížení by mohl pomoci i pilotní projekt, který spustila Policie České republiky s názvem Mapa kriminality. Tato mapa umožňuje vyfiltrovat pro zadané období trestné činy a přestupky. Vybírá se podle oblasti a typu deliktu jako např. krádež, krádež vloupáním, dopravní nehody, zbraně, vraždy, požáry a výbuchy.

Omezení Mapy kriminality spočívá v tom, že se informace udává jen pro danou oblast, nikoliv ke konkrétnímu místu. Stejně tak se nezveřejňují jména. Uživatel si může zjistit, zda byl čin nahlášen a hlavně jestli byl vyřešen. V mapě jsou ještě další vrstvy, které již nejsou přístupné veřejnosti a které napomáhají strážníkům plánovat rozmístění hlídek nebo jiná preventivní opatření.

Objasněnost kriminality se podle dat za rok 2020 pohybovala na 47 %. U vražd je objasněnost až 92 %. Krádeže vloupáním však mají objasněnost jen 23 % a prosté krádeže 31 %. V tomto směru je statistika přece jen už horší a možná právě proto je vhodné nezapomenout na správně nastavené pojištění proti krádeži a hlavně zabezpečení. Na oba aspekty se zaměříme.

Infobox: Znáte rozdíl mezi krádeží a loupeží? Krádež je podle pojišťoven spojena s jasným prokázáním překonání překážek, které chránily danou věc před odcizením - vztahuje se tak např. k odcizení nábytku, cenností nebo vybavení z domácnosti. Přepadení na ulici a sebrání věcí, které máte u sebe, je loupež. Loupež probíhá použitím násilí nebo pohrůžkou násilí k odcizení věci, kterou máte u sebe.

Dvě kamery na rohu budovy.

Kvalita zabezpečení domácnosti a bytu ovlivní i cenu pojištění.

Začněte s kvalitním zabezpečením

Cena pojištění proti krádeži se liší v závislosti na použitém zabezpečení, lokalitou (čím dále od obce, tím více si za pojištění zřejmě připlatíte), ale i hodnotou pojišťovaného majetku.

Všem klientům doporučujeme, aby si v pojistných podmínkách dohledali, jak musí být váš majetek zabezpečen, aby se na něj pojistné plnění vztahovalo.

Infobox: Do pojištění můžete zahrnout i zdravotní pomůcky jako je invalidní vozík, inzulinové pumpy, nebo naslouchátka, pokud je máte k soukromé potřebě.

Požadované zabezpečení se zpřísňuje s vyšší sjednanou pojistnou částkou. Na příkladu pojišťovny Kooperativa se podívejme na požadavky zabezpečení.

  • Do 300 000 korun stačí běžný zámek pro zabezpečení vchodových dveří. Okna, balkónové, terasové dveře a ostatní prosklené otvory musí mít uzavírací mechanismus.
  • Do pojistné částky 1 milion korun je pro vchodové dveře už potřeba bezpečnostní zámek, nebo běžný zámek + přídavný zámek, nebo běžný zámek + dveřní závora, nebo běžný zámek + EZS základní.
  • Do 3 milionů korun se zabezpečení vchodových dveří zpřísňuje. Podmínkou jsou bezpečnostní dveře, nebo bezpečnostní zámek + dveřní závora, nebo bezpečnostní zámek + EZS základní. A zpřísňují se i požadavky na zabezpečení oken. Byt v bezpečném podlaží musí mít na oknech uzavírací mechanismus. Byt s rizikovějším umístěním uzavírací mechanismus + další prvek (fólie nebo mříž nebo roleta nebo EZS základní).

Vždy ale musí platit, že uzavírací a uzamykací mechanismy musí být funkční, dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. musí být řádně uzavřeny a uzamčeny, otevíratelné otvory jako jsou okna, světlíky, střešní výlezy jsou zevnitř uzavřeny a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny.

Zámek vybavený číselným kódem.
Kvalita zabezpečení domácnosti a bytu ovlivní i cenu pojištění.

Pojištění proti krádeži jako další krok

Pojištění byste si měli uzavírat proto, abyste si zmírnili finanční dopady samotné krádeže. Před krádeží vás samotné pojištění neochrání, ale vhodně zvolené zabezpečení je pro pojišťovnu důležitý znak a jeho správné použití v době krádeže si pojišťovna také prověřuje.

Pojištění proti krádeži a loupeži je součástí majetkového pojištění domácnosti. Každé pojištění je individuální, pojišťovny nabízejí různé balíčky, proto si důkladně zjistěte, jaký máte rozsah pojištění. Obvykle se vztahuje na následující majetek:

  • běžné vybavení bytu (nábytek, koberce),
  • elektronika a elektrická zařízení (osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka, výpočetní technika, televize, přehrávače, rádia, foto technika),
  • věci osobní potřeby (sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení),
  • příslušenství a stavební součásti bytu jako je vestavěný nábytek, kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, malby apod.),
  • cizí věci, které používáte (věci svěřené zaměstnavatelem, které slouží k výkonu povolání, ale i věci v leasingovém nájmu),
  • věci ve společných nebytových prostorách jako je kočárkárna, sklep, kolárna, nebo na věci umístěné na oploceném pozemku u domácnosti, což je třeba nářadí v garáži, nebo zahradním domku, kola v garáží, zahradní nábytek na terase.

Nezapomeňte, že na automobil v garáži se majetkové pojištění domácnosti nevztahuje. Od toho je havarijní pojištění.

I přesto, že bude nebytový prostor uveden jakou součást pojištění proti krádeži, neznamená to, že byste v něm měli mít cenná díla a předměty vyšší hodnoty.

S vyřizováním majetkového pojištění proti krádeži vám v Centru pojištění domu Lativ rádi pomůžeme. Můžete zkusit rovnou náš srovnávač pojištění majetku.

Hodnocení článku