logo
 menu

Likvidace pojistné události z pojištění domácnosti: jak se připravit a co čekat?

Napsal
19.08.2022

Než se budete moci pustit do opravy bytu po vzniklé škodě, čeká vás obvykle návštěva likvidátora. Do té doby byste neměli v domácnosti nic měnit. Co po vás bude likvidátor chtít, než váš případ uzavře a vy se dočkáte vyplacení pojistného plnění z pojištění domácnosti?

Nahlášením škody pojišťovně to vše teprve začíná

Po nahlášení škody na majetku z pojištění domácnosti je řešení předáno likvidátorovi. Vy budete mít k dispozici číslo škodní události, přes které si můžete u pojišťovny kontrolovat stav řešení. Likvidátor si prostuduje veškeré dostupné materiály, které se škody týkají, a kontaktuje vás, pokud bude potřebovat dodat ještě další podklady. Stejně tak vás v co nejkratší době kontaktuje, aby domluvil prohlídku místa pojištění, pokud je to potřeba.

„Je zásadní, abyste místo škodní události neuklízeli, věci nepřemisťovali, nebo jinak nemanipulovali,“ upozorňuje specialista Centra pojištění domu Lativ.  

Na místě likvidátor sepíše popis pojistné události podle vašeho vyjádření, tedy pojištěného. Popište mu situaci co nejpřesněji podle toho, co jste viděli, nebo co si myslíte, že se stalo a proč. Dále pak likvidátor sepíše závěry na základě vlastních pozorování a zjištění. Jako pojištěný byste likvidátorovi měli dodat seznam zničených věcí. Likvidátor si na místě provede jejich fotodokumentaci. Pokud dohledáte i pořizovací dokumenty, faktury, nebo záruční listy, originály dokladů, připravte si je. Celý proces pak bude pro všechny jednodušší.

„Ideální je, když má pojištěný seznam poškozených a zničených věcí už připravený, a to včetně poříázovací ceny a stáří předmětů,“ upozorňuje specialista Centra pojištění domu Lativ.

Co když potřebujete začít s úklidem (třeba z bezpečnostních nebo hygienických důvodů) místa dříve, než dorazí likvidátor? Situaci co nejdříve zdokumentujte, foťte. Zničené věci přímo nevyhazujte. Pokud je potřebujete dát pryč, umístěte je jen jinam, aby si je případně likvidátor mohl prohlédnout.

Kalkulačka se soupisem ceny a jednotlivých položek.
Je ideální, pokud se na likvidátora důkladně připravíte předem a budete mít soupis zničeného majetku i jeho hodnotu.

Zápis likvidátora z pojistné události a jeho zjištění si před podpisem důkladně přečtěte. Nechejte si vystavit kopii zápisu od likvidátora z místa pojistné události. Mohou v ní být uvedeny další pokyny pro vás a další požadované dokumenty, které máte doložit.

Kdo je likvidátor?

  1. Nejčastěji je likvidátor pracovník pojišťovny, který provede na místě prohlídku. Tento likvidátor má také právo přímo na místě provést výpočet pojistného plnění. Výše škody je s pojištěným projednána a je pak součástí zápisu o škodě. Celá likvidace tímto způsobem může být velmi rychle vyřízena a pojistné plnění pak bude dle smlouvy zasláno na pojištěného.
  2. Druhou formou je mobilní likvidátor. U některých pojišťoven je likvidátor sice pracovník pojišťovny, ale jeho náplní práce je zdokumentovat škodu na místě, provést zápis, zajistit od pojištěného veškeré dokumenty a celý spis poslat k výpočtu specializovanému týmu. Takto je proces nastaven např. v České pojišťovně, ve které mají Centrum likvidace.
  3. V posledním případě může jít i o externí firmu, která provádí pro pojišťovnu na základě smlouvy dokumentaci i výpočet pojistného plnění. 

Co nastane po uzavření případu?

Pokud se výpočet pojistného plnění nebude provádět na místě, dohodněte se s likvidátorem na dalším postupu. Může to znamenat, že od vás pojišťovna bude chtít, abyste se dostavili na pobočku pojišťovny k projednání výše plnění. Možné je i to, že likvidátor bude chtít opakovaně navštívit místo škody, přičemž vám sdělí výši pojistného plnění.