logo
 menu

Pojištění domu: co si pod tím představit ?

Napsal Boris Čuchran
28.01.2020

Co je to pojištění domu, co obsahuje a jak na to ?

Pojištění domu je pojištěním budovy a příslušenství popř. pojištěním vedlejších staveb (garáž, vinárnička na pozemku, bazén, přístřešek). Pojištění domu kryje zejména požár, vichřici, povodeň, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla a případně i jiné živly. Zajímavým nadstandartem – obvykle označovaném jako VIP, speciální pojištění a pod.- může být i proplacení náhradního ubytování pojišťovnou v případě, že je váš dům neobyvatelný z důvodu pojistné události.

Pojištění domu je obvykle součástí širší větve pojistných produktů u pojišťoven, označovaných jako pojištění majetku a odpovědnosti.

 „Vnitřek“ rodinného domu, t.j. movité věci jako nábytek, elektro, cennosti, počítače, mobily případně i odpovědnost osob obývajících dům a někdy i zvířata se pojišťují společně v „balíčku“ s rodinným domem – ale i samostatně jako pojištění domácnosti.

Na co si dát pozor při pojištění domu

Pojištění domu by mělo reflektovat změnu hodnoty nemovitosti v čase, zejména navýšení nákladů na znovupostavení nemovitosti vlivem inflace stavebních prací, materiálu a různých povolení stavby.

Důležitý je výběr kapitálově stabilní pojišťovny a její zajistný program (reainsurance treaty) – nemovitost nepojištujeme na několik měsíců, ale na dlouhá léta. Pojišťovna, u které je nemovitost pojištěna, musí  být silná a s tradicí.

U pojištění domu je důležité rovněž sledovat případné výluky týkající se krytí rizika  záplav a povodní, a to zejména u domů poblíž vodních toků a vodních ploch či domů postižených v posledních kupř. 10 i více let záplavami.

Velice důležité je v dnešní době i pojištění rizik, vyplývajících z ohrožení statiky staveb, zejména v důsledku eroze a svahového pohybu (v souvislosti se suchem, přívalovými dešti nebo zásahem do svahu nad pojišťovanou nemovitostí, které může způsobit havárii svahu).

V případě, že se Vám vidí komplexní (všezahrnující) pojistění (balíček) příliš drahý, doporučujeme se rozhodovat vždy ve prospěch pořádné pojistné ochrany té nejvýznamnější majtkové podstaty, kterou potřebujete ke svému životu a své rodiny - obvykle pojištění domu. Bez bazénu nebo bez altánu můžete Vy a vaše rodina žít kvalitní život, bez střechy nad hlavou stěží.

Hodnocení článku