logo
 menu

Pojištění hotelu či penzionu: na co si musíte odpovědět před sjednáním pojistky?

Napsal Boris Čuchran
21.04.2020

Provozování hotelu, malého penzionu nebo jiného ubytovacího a turistického zařízení s sebou nese specifická pojistná rizika, která se významně liší např. od výrobního provozu nebo finančních služeb.

Majitelé a provozovatelé musí čelit různorodým typům rizik, na která ne vždy pomyslí i ten nejlepší pojišťovák, pokud pojišťuje hotelový nebo ubytovací provoz poprvé, nebo mění pojištění hotelu po dlouhých letech.

Důležité otázky pro pojišťovací poradce

Jaká majetková a odpovědnostní rizika musí majitelé a provozovatelé hotelu, penzionu či ubytovacího zařízení brát v úvahu? Jaké pojištění může tato rizika krýt? Naprosto nezbytné je uvědomit si několik základních rozdílů, která si pojišťovací zástupce i pojištěný musí položit: 

  1. Kdo je vlastníkem objektu?
  • Hotel, penzion nebo ubytovací zařízení pojišťuje vlastník nemovitosti, který je současně i provozovatelem hotelu. V tomto případě musí být zvolené pojištění komplexnější, protože zahrnuje i pojištění nemovitosti. 
  • Ubytovací zařízení pojišťuje provozovatel hotelu (hoteliér), který provozuje hotel v objektu (nemovitosti). Tento objekt je ale vlastněn někým jiným. V takovém případě se pojišťují jiná rizika.
  • Nemovitost pojišťuje vlastník, který v objektu sám hotelové a ubytovací zařízení neprovozuje, ale objekt jen pronajímá. V takovém případě je potřeba ještě vzít v úvahu, zda objekt vlastní jako fyzická osoba nebo prostřednictvím účelově založené s.r.o. nebo a.s., a jestli taková společnost má i jiné aktivity než pronájem. 
  1. Pronajímá se objekt i se zařízením? Kdo je odpovědný za provádění úprav (dostavby, výstavba hřiště, bazénu, parkoviště)? 
  2. Jaké služby hotelové zařízení poskytuje
  • Je zařízení plnohodnotným hotelovým zařízením s dalším provozem jako např. restaurace, fitness, masáže, sportoviště, bazén, kongresové centrum, zabezpečení dovozu a odvozu na letiště nebo nádraží? 
  • Nebo se jedná o prosté ubytovací zařízení, které vůbec nezabezpečuje stravování? Rozdíl má pak dopad na odpovědnost za případné nákazy u hostů, odpovědnost za pracovní úrazy v kuchyni apod.

 

Cena pojištění

Většina majitelů nemovitosti užívaných jako hotel nebo penzion směřuje k tomu, aby bylo pojistné co nejnižší. Vlastník v tak rizikové oblasti jako jsou hotelové služby by však neměl hledat jen úspory, slevy, omezovat okruh pojištěných rizik, nebo zvyšovat spoluúčast a tím snižovat pojistné.

"Pojišťovna tak kromě náhrady vzniklé škody plní i další významnou funkci právní ochrany proti neoprávněným nebo nepřiměřeným požadavkům na náhradu škody uplatňovaným třetím subjektem proti pojištěnému,” říká Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny.

Snížení pojistného např. z 25 000 Kč na 19 000 Kč ročně může ponechat nepokrytá (nebo nedostatečně pokrytá) rizika škody za miliony korun. A taková škoda může velice rychle poslat podnikání hotelu nebo penzionu do krachu a insolvence. Kvůli roční úspoře 6 000 korun může nakonec dojít ke zničení celoživotního podnikání jinak úspěšného podnikatele v hotelnictví.

“Pokud podnikatel nemá sjednáno pojištění přerušení provozu, firma takovou situaci nemusí unést a mnohdy svou činnost musí ukončit,” tvrdí Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny. 

Při sjednávání pojištění hotelu je potřeba důkladně zvážit možné důsledky snížení pojistných plnění, dojednání výluk, omezování počtu a charakteru pojištěných rizik z důvodu hledání úspor na placeném pojistném

V dalších článcích

V příštích článcích se budeme věnovat tomu, co se u hotelů, penzionů a ubytovacích zařízení pojišťuje a jaké jsou v tomto směru vhodné pojistné produkty. Nahlédneme i na praxi pojišťování tohoto typu objektů v zahraničí a způsoby, jak jak pojišťovat provoz AirBnB či nemovitost užívanou jako AirBnB. A rovněž se podíváme na nové hrozby jako je případ omezení provozu při pandemii.

Hodnocení článku