logo
 menu

Pojištění hotelu či penzionu : důležité pojištění při podnikání v ubytovacích a stravovacích službách

Napsal Boris Čuchran
21.04.2020

Pojištění hotelu. Pojištění penzionu. Pojištění ubytovacího zařízení - část 1

Poprvé se budeme věnovat problematice pojištění hotelu. Pojištění penzionu. Pojištění ubytovacího zařízení.

Provozování hotelu, malého penzionu nebo jiného ubytovacího turistického zařízení představuje specifické pojistné rizika, které se samozřejmě významně liší od výrobního provozu nebo vytváření a řízení síte finančních poradců.

Majitelé a provozovatele musí čelit tak různorodým typům rizik, na které ne vždy pomyslí i ten nejlepší pojišťovák, pokud pojišťuje hotelový nebo ubytovací provoz poprvé a nebo mění pojištění svého hotelu po dlouhých letech.

Jaké můžou být tedy majetkové a odpovědnostní rizika majitele a provozovatele hotelu, penzionu, ubytovacího zařízení ?

Pokusíme se nejdřív pojmenovat pojistné rizika u pojištění hotelu, pojištění penzionu, a následně se podívame na to, jaké pojištění může tato rizika krýt.

Hned při analýze poptávky na pojištění hotelu nebo pojištění penzionu je naprosto nezbytné si uvědomit několik základních rozdílů :

  1. hotel nebo penzion nebo ubytovací zařízení pojišťuje vlastník nemovitosti který je současně i provozovatelem hotelu, a nebo pojišťuje provozovatel hotelu (hoteliér) který provozuje hotel v objektu (nemovitosti), která je vlastněna někým jiným – jiným vlastníkem ? V obou případech se pojišťují jiná rizika: zejména pojištění vlastníka nemovitosti a současně provozovatele hotelového zařízení je komplexnější, protože zahrnuje i pojištění nemovitosti. Navíc, u pojištění nemovitosti (vlastníka nemovitosti neprovozujícícho hotel ale jenom pronajímajícího objekt) je rovnež důležité, jestli objekt vlastní jako fyzická osoba nebo prostřednictvím účelově založené s.r.o. nebo a.s., a jestli taková společnost má i jiné aktivity (než pronájem). Dalším aspektem (otázkou pro prospekta) je i to, jestli vlastník objektu pronajímá nemovitost včetně zařízené a nebo případné úpravy, dostavby, výstavbu hřiště, bazénu či parkoviště už financoval provozovatel hotelu.
  2. je zařízení plnohodnotným hotelovým zařízením s dalším provozem jako je restaurace, firness, masáže, sportoviště, bazén, kongresové centrum, zabezpečení dovozu a odvozu na letiště nebo nádraží ? Nebo se jedná o prosté ubytovací zařízení, které vůbec nezabezpečuje stravování, ani snídaně ? Rozdíl je zejména v odpovědnostech a rizicích : odpovědnost za případné alimentární nákazy u hostů, odpovědnost za pracovní úrazy v kuchyni a pod.

Obecně : většina jak majitelů nemovitosti užívaných jako hotel nebo penzion bude směřovat k tomu, aby bylo pojistné co nejnižší : při podnikání navíc v tak rizikové oblasti jako jsou hotelové služby, služby penzionu je skutečně nutné nehledat jenom úspory, slevy, omezovat okruh pojištěných rizik nebo zvyšovat spoluúčast a tím snížit pojistné.

Snížení pojistného kupříkladu z 25 000 Kč na 19 000 Kč může ponechat nepokryté (nebo nedostatečně pokryté) rizika škody za miliony korun. A taková škoda může velice rychle poslat podnikání hotelu nebo penzionu do krachu a insolvence a zničit třeba celoživotní podnikání jinak úspěšného podnikatele v hotelnictví... kvůli roční úspoře 6 000 korun, kterou mu poradila jeho paní účetní...

Proto při sjednávání pojištění hotelu se rozhodně doporučuje, aby klient bych dostatečně obeznámen s případnými důsledky a poníženým pojistným plněním, které bude důsledkem ponížení pojistného z důvodů různých  nižších pojistných částek, dalších výluk, omezení počtu a charakteru pojištěných rizik a podobně.

V dalších částech se budeme věnovat tomu, co se pojišťuje u pojištění hotelu, pojištění penzionu nebo pojištění ubytovacího zařízení, pojištěným rizikům a  vhodným pojistné produkty, pojišťovnám zaměřujícím se na tento typ pojištění a příkladech, jak se pojišťuje hotel v zahraničí (jaká je praxe v zahraničí). A rovněž navšívime nové hrozby jako je případ omezení provozu při pandemii a taky jak pojišťovat provoz AirBnB či nemovitost užívanou jako AirBnB.

Hodnocení článku