logo
 menu

Pojištění rozestavěného domu: zbytečnost nebo nutnost?

Napsal
07.08.2022

Na co byste ještě neměli zapomenout, když rekonstruujete, nebo stavíte dům? Je toho tolik, co musíte zařídit a na co se soustředíte. Vybrat podlahové topení, materiál obvodových zdí, barvu fasády, kotel. A co pojištění stavby? Na to obvykle nezbývá energie. Přečtěte si proto náš článek, který vám základní principy pojištění rozestavěného domu přiblíží. Sjednání pro vás už bude hračka.

Proč byste se měli pojištěním stavby zabývat?

I před kolaudací má stavba svou hodnotu. Rozestavěný dům spolykal spoustu vašeho času, ale kromě toho také hodně materiálu a tedy i peněz. Bez sjednaného pojištění stavby můžete o všechno, co jste vložili do stavby, přijít. Nehody se bohužel stávají, příroda si od nás také nenechá nic diktovat, ruce některých jsou nenechavé.

Rizika spojená se stavbou

Jaká rizika se pojišťují? Jde např. o:

  • krádež materiálu,
  • krádež vybavení, techniky,
  • vandalismus,
  • požár nebo výbuch,
  • zkrat nebo přepětí na elektromotorech sloužících provozu pojištěné budovy (např. elektromotor čerpadla),
  • poškození vodou z vodovodního či kanalizačního potrubí,
  • náraz vozidla,
  • rozbití skel,
  • přírodní živly (povodeň, záplava, vichřice, mráz, pád stromu, kroupy).

Všechny tyto nahodilé, ale i záměrné události mohou mít za následek snížení hodnoty stavby, prodloužení doby stavby, nebo prostě jen další výdaje.

Pokládání střešních tašek.
Silný vítr, krupobití, špatně upevněné tašky, lešení, nebo chyba plošiny… Tolik možností, které mohou poškodit vaši nově stavěnou střechu. 

Výběr rizik a jejich krytí závisí na vás a vašem výběru. Nastavte si je podle vlastních potřeb a finančních možností. Vycházejte z toho, v jaké lokalitě se stavba nachází. Podobnou úvahu pak využijete pro sjednávání pojištění kolaudované nemovitosti. U silnice hrozí riziko nárazu vozidla, u lesa pád stromu, u řeky povodně. Není ani výjimkou, že se se v zimě stávají novostavby útočištěm bezdomovců.

Tip Choďte si stavbu pravidelně kontrolovat. V případě problému tak zamezíte vzniku škod s ještě vyššími finančními dopady.

Kdy ho sjednat a aktualizovat?

Kdy má smysl sjednat poprvé pojištění stavby? Většina pojišťoven umožňuje sjednat toto pojištění už společně se zahájením prací na stavbě. Jak často pojištění stavby aktualizovat?

Se zvyšující se hodnotou nemovitosti a pozemku je potřeba provádět aktualizaci pojistné smlouvy. Stavbu můžete pojistit na budoucí hodnotu nemovitosti už v počátku. Toto nacenění bude mít výhodu, že se vyhnete opakovaným návštěvám pojišťovny. Tento přístup schvaluje řada odborníků.

„Některé pojišťovny vám dají zajímavou slevu, pokud u nich uzavřete pojištění stavby a přejdete na pojištění kompletní zkolaudované nemovitosti,“ dodává specialista z Centra pojištění domu Lativ.

Co pokrývá pojištění rozestavěného domu?

Pojištění stavby se vztahuje na materiál, nářadí, samotnou stavbu, techniku, přípojky i další vybavení na pozemku stavby.  Toto pojištění se vztahuje také na vedlejší stavby, které se nachází na uvedeném pozemku stavby. Tím se myslí např. garáž, studna, kůlna, zahradní domek, bazén. Vcelku zajímavé je také odškodnění psychické újmy (nemajetková újma) při velkých škodách.

Své opodstatnění mají také asistenční služby. Pokud by nastala pojistná událost, využijete je pro odstranění následků.