logo
 menu

Jaká pojištění nájmů si můžete zařídit, abyste měli klidné spaní?

Napsal
30.11.2021

Vlastníte-li nemovitost a zároveň v ní nepotřebujete bydlet, nabízí se vidina snadného přivýdělku v podobě pronajímání této nemovitosti. Přenechat svůj majetek někomu jinému v sobě ale nese mnohá rizika. Jak se pomocí pojištění proti dopadům těchto rizik bránit?

Nájem nebo podnájem?

Zkusme si nejprve utřídit pojmy jako je nájem, podnájem, nájemce, podnájemce, pronajímatel a nájemník. Společné mají tyto pojmy především to, že jde o užívání nemovitosti, nebo její části, další osobou. Za takové poskytnutí nemovitosti vlastník (nebo v případě družstevního bytu člen družstva, který je nájemcem u družstava) dostává domluvené nájemné nebo podnájemné.

V pojmech nájem a podnájem je však rozdíl, a nejedná se jen o drobnost, ale o práva a povinnosti zainteresovaných stran.

Nájem představuje přenechání nemovitosti samotným vlastníkem nemovitosti za úplatu k užívání někomu jinému. Smluvní strany v případě nájmu jsou pronajímatel (vlastník nemovitosti) a nájemce (nájemník). Nájem i práva a povinnosti jednotlivých stran jsou obecně upraveny v občanském zákoníku a nájemce je v tomto směru velmi dobře chráněn. Mezi sebou strany uzavírají nájemní smlouvu.

Cestovní taška položená na zemi u židle.
I přesto, že od bydlení v nájmu čekáte jen útočiště na přespání, nedostatečně ošetřené pojištění na vás může mít velký finanční dopad. Pojištění domácnosti s pojištěním odpovědnosti by vám měly zajistit klidné spaní.

U podnájmu je rozdíl v tom, že nejde o vztah s vlastníkem nemovitosti. Svou roli zde má nájemce a podnájemce. Definice nájemce je jasná už z přecházejícího odstavce – má nemovitost pronajatou k užívání od vlastníka. Při podnájmu přenechá nájemce část nemovitosti dále někomu dalšímu, a to podnájemníkovi za podnájemné. To však smí udělat pouze v případě, že to nájemní smlouva nezakazuje.  

Nejtypičtějším příkladem je podnájem u člena družstva, kdy člen družstva je „nájemcem“ u bytového družstva a se souhlasem družstva „svou“ bytovou jednotku (plus garáž nebo sklep) podnajme podnájemníkovi.

Víte, že… Aktuálně vznikají tzv. moderní bytová družstva, která se zabývají novou družstevní výstavbou. Založení družstva už se koncipuje takovým způsobem, který umožňuje družstevníkovi jednoduše vykoupit byt od družstva do osobního vlastnictví, nebo byt podnajmout. Tento postup už mají moderní družstva ve svých stanovách. Příklady v minulých letech v Praze jsou Finep a Stavební bytové družstvo Stavbař z Prahy 4.

Vše ošetřete smlouvou

Doba podnájmu je omezena dobou trvání nájmu. Pokud zanikne nájemní smlouva, nevzniká automaticky nárok na smlouvu o podnájmu, ani na náhradní podnájem. Podnájem je tedy vztah podřízený vztahu nájemnímu, který už existuje. Vztah mezi nájemníkem a podnájemcem není řešen specificky zákonem. Je proto vhodné dbát na vhodně uzavřenou smlouvu jak ze strany podnájemníka, tak i „družstevníka“, aby o „svůj“ byt nepřišel zaviněním podnájemníka a aby měl zabezpečená určitá práva.

Podnájemník má menší práva než nájemník. V případě nájmu si můžete přihlásit do nemovitosti trvalé bydliště. U podnájmu je obvykle potřeba doložit písemný souhlas vlastníka nebo nájemníka, případně obou, pro zapsání trvalého bydliště.

V nájemní smlouvě není možné zakazovat přítomnost domácích mazlíčků v bytě, ani kouření. V podnájemní smlouvě už je toto možné. U nájemní smlouvy se dá tato skutečnost regulovat vyšší kaucí, vyššími poplatky nebo právě požadavkem na zřízení pojištění odpovědnosti.

Jako vlastník nemovitosti (nebo i družstevník) byste si ve smlouvě měli ošetřit povinnost nájemníka nebo podnájemníka uzavřít pojištění domácnosti a případně i pojištění odpovědnosti. Je na nájemníkovi, u jaké pojišťovny si ho uzavře.

Černý kocour odpočívá na notebooku.

Domácího mazlíčka nájemci zakázat nemůžete, přitom následky jeho her mohou být na majetku majitele poměrně velké.

Pohled nájemníka: co je dobré pojistit, když bydlíte v nájmu?

Ať už bydlíte v nájmu nebo podnájmu, je to z pohledu pojištění podobn&eac