logo
 menu

Proč je úrazové pojištění důležité?

Napsal Alena Bouchalová
03.05.2021

Úrazové pojištění je vzhledem k mimořádnému finančnímu ohrožení klienta a jeho rodiny v případě zranění nebo úmrtí v důsledku úrazu pojištěním, které vzhledem ke své nízké ceně nemělo být předmětem úvah o tom, jestlii se to vyplatí. Nicméně, uvažování klienta by se mělo zaměřit na to, který pojišťovací ústav je nejspolehlivější, jaký pojistný produkt poskytuje nejvyšší pojistné krytí v jeho úrazovém pojištění za co nejvýhodnější sazbu úrazového pojištění.

Na našem odborném portále www.pojistenilativ.cz v odborné sekci www.pojistenilativ.cz/urazove se zabývame vysvětlením toho, co je úrazové pojištění a budeme nabízet možnosti výhodného krytí u renomovaných pojišťoven.

Úvod do problematiky: proč je úrazové pojištění důležité pro člověka a rodinu

Naprostá většina obyvatel nemá k dispozici takové zdroje nebo natolik významné výnosové aktiva, které by pokryly nejenom spotřebu ale i léčbu, rehabilitaci a jiné s úrazem spojené výrazné náklady člověka po úrazu a náklady jeho rodiny, popřípadě při výpadku příjmu z důvodu neschopnosti pracovat nebo provozovat podnikatelskou činnost po úrazu (trvale nebo po určitou dobu).

Z uvedeného důvodu je úrazové pojištění vynálezem, který přesně splňuje svůj účel - navíc je velice levný z hlediska cena versus výkon. Důvod „levné ceny“ úrazového poijštění je pojistná matematika, která stanoví, že frekvence škodných událostí a potřebný rozsah pojistného krytí pro průměný úraz je natolik nízký, že umožňuje pojistitelům (pojišťovnám) poskytnout pojistné krytí za pojistné, které je příjemné pro klienta. Mluvíme tady o relativně vysokém pojistném krytí za dobrou cenu, t.j., hodnota náhrady výpadku příjmu pojištěnce  – nebo ve většině případů spíš významná částka, kterou klient obdrží jednorázově  v rámci pojistného plnění - je za velice příznivou cenu.