logo
 menu

Jaký nadstandard skrývá a nabízí pojištění nemovitosti?

Napsal
13.03.2022

Se základní variantou pojištění nemovitosti získáte jistotu a klid, že máte pokryta hlavní rizika, která vás a vaši nemovitost mohou potkat. Jde např. o požáry, přírodní živel jako tornádo, úder blesku, sesuv půdy, zakouření nemovitosti. Je ale ještě široké spektrum událostí, které vás jako vlastníka nemovitosti mohou potkat a o kterých je vhodné přemýšlet ještě dříve, než k nim dojde.

Voda v domě

Voda, která zdevastovala váš pojištěný byt či dům, může být problém hned několikrát. Při sjednávání pojistky si možná neuvědomíte, že ne každá povodeň, záplava, vytopení, je součástí pojištění nemovitosti. Pro mnohé pak tato informace představuje hodně nepříjemné zjištění. Jak to je?

Za nadstandard pojištění nemovitosti se u mnoha pojišťoven považuje zatečení atmosférických srážek. Jde o zatečení dovnitř domu a škody způsobené deštěm, sněhem i kroupami. Do nadstandardu v pojištění bytu se řadí také náhrada nákladů vzniklých nebo souvisejících s výměnou rozvodů vody, plynu, tepla, elektrické energie, odpadů. Může jít o výměnu části potrubí, nebo výmalbu po úniku vody.

Ne vždy je součástí základních balíčků také úhrada nákladů dodavateli vody, která unikla z důvodu havárie vody. S nadstandardním pojištěním se pojišťovna postará o srovnání částky, kterou musíte odvést dodavateli vody.

Dále se do nadstandardu obvykle řadí:

  • únik vody z akvária,
  • poškození na základě zamrznutí kapaliny v nádržích, kotlích, výměníku, vytápěcích systémech,
  • poškození přetlakem nebo zmrznutím potrubí nebo topných těles včetně armatur, které tvoří stavební součásti a příslušenství pojištěné budovy,
  • kanalizační škody (vystoupnutí vody z odpadního potrubí),
  • porucha chladícího zařízení.